Μενού δεξίωσης γάμου με καλοκαιρινά λουλουδια

Menu for wedding table summer flowers

Code:
Availability: Available on demand
Estimated available date: Please select tide or not untide first..
Estimated available date: 24/06/2024
0,80 €

Dimension: 12x20 cm

Paper: 300 gr

The price includes VAT 24%