espa desktop horizontal

Πολιτική Απορρήτου

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Δημητράκη Θεανώ» και τον διακριτικό τίτλο «perfectmoments» σε συμμόρφωση με το εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει, έχει εκπονήσει την παρούσα πολιτική απορρήτου και σας παρέχει την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας. Ειδικότερα:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Δημητράκη Θεανώ» και τον διακριτικό τίτλο «perfectmoments». Η Εταιρεία εδρεύει στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης επί της οδού Αθηνών αρ. 33, με Α.Φ.Μ. 104302740, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: 2683 031742 - 6951660135 (εφεξής η «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας»).

Σκοπός Επεξεργασίας
α) η διαχείριση της πώλησης των προϊόντων, π.χ. την επικοινωνία και ενημέρωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων και την εξέλιξη παραγγελίας, την εκτέλεση της παραγγελίας, την αποστολή των προϊόντων, τη διαχείριση των οφειλών προς την Εταιρεία, την πραγματοποίηση επιστροφών και την παροχή εγγυήσεων,
β) η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση,
γ) η αποστολή ενημερωτικών δελτίων για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται μέσω του Ιστοτόπου ή για ειδικές προσφορές,
δ) ο έλεγχος, η βελτίωση και η προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές του χρήστη σχετικά με προϊόντα,
ε) η έρευνα ικανοποίησης των πελατών για τις εσωτερικές μελέτες μάρκετινγκ και δημογραφικών, μαζί με μη προσωπικά δεδομένα για την ανάλυση και παρακολούθηση του καταναλωτικού προφίλ, ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να κατανοήσουμε τι μπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους πελάτες μας,
στ) η συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο,

Νόμιμη βάση επεξεργασίας
Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα είτε από τον ίδιο τον χρήστη (ή «υποκείμενο των δεδομένων») μέσω του Ιστοτόπου ή του καταστήματος είτε από την ίδια την Εταιρεία, κυρίως μέσω της χρήσης των cookies. Ειδικότερα, η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η διαγραφή, η καταστροφή και κάθε άλλης μορφής επεξεργασία στηρίζεται: α) στη σύναψη σύμβασης μεταξύ Εταιρείας και χρήστη, β) στην προστασία των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, γ) στη συμμόρφωση της Εταιρείας με υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο), δ) στην εκπλήρωση καθήκοντος της Εταιρείας που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και ε) στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, εφόσον η επεξεργασία δε βασίζεται σε κάποια από τις ανωτέρω νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.

Κατηγορίες & Πηγή Δεδομένων
Η Εταιρεία συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα και επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:
- Δεδομένα κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, τοποθέτηση παραγγελίας, ή αποστολή ενός αιτήματος: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλέφωνο επικοινωνίας, κωδικός (password), διεύθυνση κατοικίας, πόλη, χώρα και προαιρετικά φύλο και ημερομηνία γέννησης.
- Δεδομένα συναλλαγές μέσω φυσικού καταστήματος: επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., έδρα και επάγγελμα και μόνο στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου.
- Δεδομένα από τις συναλλαγές του επισκέπτη/χρήστη είτε μέσω του φυσικού καταστήματος της Εταιρείας είτε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος: ενδεικτικά λεπτομέρειες ιστορικό αγορών, πληροφορίες παράδοσης προϊόντων, ιστορικό πληρωμών, κρυπτογραφημένες πληροφορίες χρεωστικών - πιστωτικών καρτών.
- Δεδομένα για απάντηση σε υποβληθέντα ερωτήματα, τυχόν παράπονα ή σχόλια για τις αγορές που πραγματοποίησε ο επισκέπτης/χρήστης, προϊόντα που προστέθηκαν στο καλάθι ή αφαιρέθηκαν από αυτό, λίστα προϊόντων που επιθυμεί να αγοράσει ο χρήστης (wishlist)
- Δεδομένα για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς που τυχόν πραγματοποιούνται και για εξαργυρώσεις κουπονιών.
- Δεδομένα για ενδιαφέροντα και προτιμήσεις αγορών, που μας βοηθούν να προτείνουμε στον επισκέπτη/χρήστη συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν.
- Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη/χρήστη. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης cookies εδώ.

Αποδέκτης των δεδομένων
Για τη διαχείριση και υποστήριξη της ιστοσελίδας perfectmoments.gr συνεργαζόμαστε με την εταιρεία …... Η ως άνω εταιρεία φέρει την ιδιότητα του εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας. Κατά τη διαχείριση αυτή η ……… συλλέγει τα δεδομένα της εγγραφής (log in) των χρηστών καθώς και τα δεδομένα του καλαθιού (cart), τα οποία αποθηκεύονται στους servers της που βρίσκονται στην ……. Τα δεδομένα που συλλέγει διατηρούνται μέχρι 1 έτος.
Η εκτελούσα την επεξεργασία έχει διαβεβαιώσει εγγράφως την Εταιρεία ότι εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των πελατών της Εταιρείας και εν γένει συμμορφώνεται με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επίσης έχει δεσμευτεί ότι δεν αποστέλλει δεδομένα σε τρίτους, χωρίς την άδεια της Εταιρείας. Τέλος, έχει αναλάβει την υποχρέωση να επικουρεί την Εταιρεία αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων των πελατών/υποκειμένων των δεδομένων: ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων και εναντίωσης

Χρόνος Διατήρησης
Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών (υποκείμενα δεδομένων) της Εταιρείας διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί λογαριασμό στον Ιστότοπο και κατά ανώτατο όριο για περίοδο πέντε ετών, οπότε θα ζητηθεί εκ νέου η συγκατάθεσή του.
Αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, ενδέχεται τα δεδομένα αυτά να διατηρηθούν για μεγαλύτερο διάστημα για την εκπλήρωση των νομικών και συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης). Ειδικότερα:
Στην περίπτωση πραγματοποίησης παραγγελίας, τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για πέντε έτη, εκτός αν έχουν ανακύψει τυχόν εκκρεμότητες ή/και δικαστικές διενέξεις μεταξύ Εταιρείας και πελάτη λόγω της πραγματοποιηθείσας πώλησης
Στην περίπτωση δήλωσης συγκατάθεσης για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter), αυτή τηρείται για όσο χρόνο αποστέλλεται newsletter από την Εταιρεία και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής της.
Τέλος, τα φορολογικά στοιχεία και παραστατικά θα διατηρούνται από την Εταιρεία για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών, για λόγους φορολογικού ελέγχου.

Τι διαδικασίες ασφαλείας εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
Η Εταιρεία έχει βασική προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου των δεδομένων, και ιδίως των ηλεκτρονικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, με τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Η ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου/ηλεκτρονικού καταστήματος ««perfectmoments.gr»» επιτυγχάνεται μέσω κρυπτογράφησης με τη χρήση της τεχνολογίας SSL (Secure Sockets Layer) για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών (όπως το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας) κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στο Διαδίκτυο.
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "CARDLINK-EUROBANK" τηςEUROBANK, που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.3 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 256-bit SSL (Secure Sockets Layer), ενώ οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.
Επιπλέον, το όνομα χρήστη (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password) που δίνονται κατά την εγγραφή του επισκέπτη ως μέλος του ««perfectmoments.gr»» και χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του ως χρήστη λογαριασμού, παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία αυτού. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφησης  μέχρις ότου αυτή φτάσει στον αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κατά τα ίδια πρότυπα επιτυγχάνεται και η μεταβολή του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας (Password). Ο χρήστης πρέπει να φυλάσσει με προσοχή τους συγκεκριμένους κωδικούς ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος τα στοιχεία αυτά να περιέλθουν σε τρίτους

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Ποια τα δικαιώματα των χρηστών/υποκειμένων των δεδομένων
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
α. Δικαίωμα Πρόσβασης και Ενημέρωσης για τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρεία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τους σκοπούς και τις νομικές βάσεις αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών, τη χρονική περίοδο αποθήκευσης, τα δικαιώματά του και τα στοιχεία της αρχής.
β. Δικαίωμα Συμπλήρωσης ή/και Διόρθωσης για τα προσωπικά δεδομένα που είναι ελλιπή ή ανακριβή αντίστοιχα.
γ. Δικαίωμα Φορητότητας, δηλαδή μπορεί να ζητήσει να λάβει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν σε αναγνώσιμη μορφή η να ζητήσει τη μεταφορά τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση του και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
δ. Δικαίωμα Περιορισμού της επεξεργασίας  εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους.
ε. Δικαίωμα Εναντίωσης για την επεξεργασία των προσωπικών αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος αυτού. Επιπλέον, παρέχεται δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς.
στ. Δικαίωμα Ανάκλησης της Συγκατάθεσης για συγκεκριμένη επεξεργασία σε περίπτωση που είχε παρασχεθεί η συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό. Η άρση της συγκατάθεσης είναι εφικτή ανά πάσα στιγμή: Είτε ακολουθώντας τις σχετικές ρυθμίσεις στα email που αποστέλλονται (unsubscribe) είτε απενεργοποιώντας τα cookies, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies μας εδώ.
ζ. Δικαίωμα Διαγραφής/Δικαίωμα στη Λήθη των προσωπικών δεδομένων  αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί την ανάκληση της συναίνεση στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση και υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας για τη διατήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
η. Δικαίωμα Καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, αν το υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια εποπτική αρχή στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr, τηλ. 2106475600)

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων
Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορεί να ασκηθούν εγγράφως στην έδρα της Εταιρείας επί της επί της οδού Αθηνών αρ. 33 ή με ηλεκτρονικά μέσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ανταποκριθεί άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στο αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών και, μόνο εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, η Εταιρεία θα ενημερώσει για την αναγκαία παράταση της ως άνω προθεσμίας, που όμως δεν θα υπερβεί τις εξήντα (60) επιπλέον ημέρες.
Αν τα αιτήματα όμως είναι προδήλως αβάσιμα ή ασκούνται καταχρηστικά, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Ενημέρωση για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής
Η Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας ενδέχεται να τροποποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο που η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα, θα δημοσιεύει σχετικά σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα ειδοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας, την άσκηση των δικαιωμάτων σας και εν γένει την Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να απευθύνεστε, στο τηλέφωνo 2683 031742 - 6951660135 -6945417822 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

For receipts from our place:
Monday to Friday
10:00 – 17:00

Phone Orders:
Monday - Friday
10:00 – 17:00
Σάββατο
10:00 – 14:00

e-shop Orders:
24/7

Our space is available for only receiving orders
No sampling is done in our premises.

 

1

2

3

4

 

211 7105590